TechnologiesCV

Subtract

Complementos Oracionales – Castellano – 1 batxillerat

Descargar apuntes en PDF Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram t.me/cveduca «No es posible visualizar el contenido» ¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected] Información sobre estos apuntes COMPLEMENTOS ORACIONALES Los complementos oracionales complementan a la oración. Nos aportan información no solo del verbo, si no del sentido entero de la oración. Iria directamente a la O en la sintaxis TIPOS: Modificador oracional ⟶ En Madrid, hay mucho tráfico.  Antes de la oración y con una coma. Iria directamente a la O en la sintaxis no es CCL. Vocativo ⟶ Son nombres propios: Niño, haz esto. Capta atención, provoca en el oyente una atención. Tiene la coma. El verbo va en imperativo la mayoría de veces o exige y puede no estar en imperativo.

Passive – English – 1 batxillerat

Descargar apuntes en PDF Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram t.me/cveduca «No es posible visualizar el contenido» ¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected] Información sobre estos apuntes Passive, causative

Moments – Tecno – 1 batxillerat

Descargar apuntes en PDF Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram t.me/cveduca «No es posible visualizar el contenido» ¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected] Información sobre estos apuntes Moments tecno

NATURALESA I CULTURA EN L’ÉSSER HUMÀ – Filosofia- 1 batxillerat

Descargar apuntes en PDF Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram t.me/cveduca «No es posible visualizar el contenido» ¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected] Información sobre estos apuntes NATURALESA I CULTURA EN L’ÉSSER HUMÀ La filosofia antiga va proposar idees com el fixisme i la generació espontània per explicar l’origen de la vida, així com també la religió amb la teoria del creacionisme. El fixisme afirmava que les espècies sempre havien estat iguals sense evolucionar fins al segle XIX, quan van sorgir noves teories que van anar en contra d’aquesta idea, com la teoria de l’evolució proposada per Lamarck. Aquesta teoria deia que els organismes s’adaptaven al seu entorn i desenvolupaven diferents òrgans i característiques a mesura que els feien servir, com el coll llarg de la girafa. Però el problema era que Lamarck creia que els individus adquirien característiques durant la vida i les transmetien als seus fills, cosa que no era del tot cert. Més endavant, Darwin va proposar la teoria de la selecció natural, afirmant que a totes les espècies hi havia individus amb característiques variables que es transmetien als seus descendents. Si aquestes característiques els …

Literatura (TOTA) – Català- 4 ESO

Descargar apuntes en PDF Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram t.me/cveduca «No es posible visualizar el contenido» ¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected] Información sobre estos apuntes Literatura Edat Mitjana (XIII-XV) «Primers textos» escrits en català (XI) Forum Iudicum Homilies d’Organyà Els trobadors componen i els Joglars canten Molts eren s.Feudals El tema principal era l’Amor cortès Gèneres Els principals gèneres de la lírica trobadoresca eren: Alba Sirventès Pastorel·la Cançó Plany Nadala Difusió Oral Les quatre grans cròniques (XIII-XIV) Totes les cròniques exaltaran al rei i són relats detallats d’història. Jaume 1r el conqueridor (Autobiogràfica i subjectiva) Pere 3r el cerimoniós (Autobiogràfica i subjectiva) Ramon muntaner (D’un cronista i diferents reis) Bernat Desclot (D’un cronista i diferents reis) Ramon Llull (XIII) Primer escriptor en llengua catalana Comença als 40 anys Viu a la cort de Jaume Primer Ell era autodidacta Deixa a la seva família i s’envà d’ermità 7 anys dedicats a l’estudi Tenia 3 Objectius Convertir infidels Fer escoles de missioners Escriure i traduïr Apuntes ofrecidos por TechnologiesCV prohibido presentar en dosieres y como ampliación, el uso permitido es solo de estudio No se garantiza que la información aquí sea 100% verídica, puede haber errores e información incorrecta