TechnologiesCV

Subtract

Tema 8 ètica – Filosofia – 1 bach

Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram 👉 t.me/cveduca

¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected]

Información sobre estos apuntes

Dilemes PRINCIPALS TEORIES ÈTIQUES Ens trobem davant de situacions que poden ser reals o imaginàries, i hem de prendre una decisió tenint en compte diferents valors i prioritzant-los segons la seva importància. No existeix una única solució vàlida, ja que podem respondre de diverses maneres, i la resposta que donem ens situarà en un nivell de desenvolupament o en un altre. Sobre si es diu si la raó diu el que està bé i no o els sentiments Materials o formals. INTEL·LECTUALISME MORAL. Qui fa el mal és perquè no sap que està malament i diuen que s’ha de fer mitjançant l'educació. Moral = Coneixement. Diu que si sabem que està malament, no ho farem i diu que la funció de la societat és educar. Sòcrates. EMOTIVISME: diu que davant d’una acció bona tenim un sentiment d’aprovació i davant d’una dolenta un sentiment de rebuig. I la pega és que és molt subjectiu. HUME. Diu que tots els éssers humans sentim les mateixes coses davant de les mateixes coses. I diu que si no sentim el mateix, som malalts mentals. Materialitza en alguna cosa concreta el que es creu que hem de fer, se'ns donen unes normes. Són teleològiques (Té un fi d'objectiu) Heterònomes (L’ha fet algú i t’ensenya les normes. Tu no pots decidir.) Imperatiu hipotètic. (“si vols X, fes Y”) TEORIA COGNITIVISTA --> Raó NO COGNITIVISTA --> Sentiments Materials EUDEMONISME: La felicitat és la finalitat de la vida humana i per Aristòtil, aconseguir la felicitat significa viure una vida contemplativa que desenvolupa la raó. Hem de buscar un equilibri en la vida entre l'accés i el defecte, en el terme mitjà, per exemple en l'alimentació. El punt mitjà varia per a cada persona. HEDONISME: És el plaer. Diu que a la vida hem de buscar un plaer amb seny. Sense excessos. Parla de l’equilibri entre els plaers i el dolor. Poden haver-hi altre plaer fora dels animals. Molt egoista, només penses en tu. Ataràxia (tranquil·litat de l’esperit) Absència de dolor i pertorbacions. Cal fer un càlcul exacte de plaers per no fer-nos mal. EPICUR. Apuntes ofrecidos por TechnologiesCV prohibido presentar en dosieres y como ampliación, el uso permitido es solo de estudio No se garantiza que la información aquí sea 100% verídica, puede haber errores e información incorrecta