TechnologiesCV

Subtract

Volcabulari política- Filosofia – 1 bach

Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram 👉 t.me/cveduca

¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected]

Información sobre estos apuntes

Abstenció: No votar a favor ni en contra. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya: Publicació oficial del Parlament de Catalunya. Cambra: Parlament o assemblea legislativa. Cap de l’oposició: Líder de l'oposició parlamentària. Comissió: Grup de diputats especialitzat en una matèria que estudia proposicions de llei. Competències: Funcions públiques d'un òrgan administratiu sobre matèries determinades. Conseller o consellera: Membre del Govern que dirigeix un departament. Departament de la Generalitat: Unitat administrativa que gestiona les matèries d'un àmbit determinat. Diputat/a: Representant elegit pel poble al Parlament. Dissolució: Finalització anticipada d'una legislatura amb convocatòria d'eleccions. Escó 136: Espai de participació ciutadana per comentar projectes i lleis en tràmit. Govern: Òrgan executiu de la Generalitat format pel president/a i els consellers. Grup parlamentari: Conjunt de diputats d'un mateix partit que converteixen el programa polític en iniciatives i programa de govern. Junta de portaveus: Òrgan que decideix l'ordre del dia i organitza els debats. Legislatura: Període d'exercici del Parlament, des de l'elecció fins a la dissolució. Majoria absoluta: Majoria de més de la meitat dels diputats del Parlament. 68 Majoria parlamentària: Grup o conjunt de grups parlamentaris amb més vots que els altres per impulsar un programa de govern. Mesa del Parlament: Òrgan que dirigeix el Parlament, format pel president/a, vicepresidents i secretaris. Moció: Iniciativa per manifestar la posició del Parlament sobre una qüestió debatuda. Moció de censura: Mecanisme per exigir responsabilitat política al Govern i nomenar un nou president/a. Oposició: Grups parlamentaris que no tenen majoria i no formen part del Govern. Partit polític: Agrupació amb idees comunes per presentar-se a eleccions i governar. Ple del Parlament: Òrgan integrat pels diputats. Portaveu: Diputat que representa i transmet la posició del grup parlamentari. President/a de la Generalitat: Cap del Govern de Catalunya, triat pels diputats del Parlament. ...