TechnologiesCV

Subtract

Pronoms relatius – català – 1 bach

Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram 👉 t.me/cveduca

¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected]

Información sobre estos apuntes

Els pronoms relatius són paraules que reemplacen un nom o sintagma en una oració i tenen la funció d'un nexe que connecta dues oracions. Hi ha dues funcions principals: com a subjecte o complement directe. El pronom "que" es pot intercanviar per [article] [qual] en una oració explicativa. Els pronoms relatius poden referir-se a coses o persones, i poden ser reemplaçats per una preposició article quina o preposició què. Els tipus de pronoms relatius inclouen: el relatiu simple, el relatiu compost, el relatiu tònic, el personal i l'adverbial. És important distingir entre oracions explicatives i especificatives, ja que la primera afegeix informació i no és necessària per comprendre l'oració principal, mentre que la segona especifica la informació essencial de l'oració principal.