TechnologiesCV

Subtract

Formulari (1) Tecno exàmen 1 | 1 batx

Quieres más apuntes??? Únete a nuestro Telegram 👉 t.me/cveduca

¡Añade tus apuntes! Simplemente, envía un mail a [email protected]

Información sobre estos apuntes

Formulari Tecno Treball Potència Froça Pes Caval 1 CV ≈ 736 W E. Cinètica E. Potencial Ep = m · g · h E. Mecànica E. Nuclear V lum - 3.8*108 Rendiment Formulari Tecno Poder calorífic és l’energia que es desprèn en la combustió completa de la unitat de massa o volum d’un combustible. capacitat calorífica quantitat de calor que ha de rebre una substància per elevar la seva temperatura en 1 K o 1 °C. Energia consumida joules a calories Poder calorífic Ec = Pc * C Consum quantitat de massa. .